Palaisipan sa kabayanihan ni Rizal

Ang ideya ni Esteban de Ocampo sa pagiging isang bayani ay halaw sa diksyunaryo. Samantalang ang kay Renato Constantino ay bahagyang sumasalungat dito. Gustong ipabatid ni de Ocampo na isang perpektong halimbawa ng bayani si Rizal. Si Constantino naman sa kabilang dako ay nais tuligsain ito. Sinabi ni Constantino na si Rizal ay isang “American-sponsored” na bayani at pinalalabas niyang ang mga Amerikano at hindi mga Pilipino ang nagtalaga sa kanya bilang pambasang bayani. Ayon kay de Ocampo, sapat na ang mga nailathalang sulatin at higit lalo na ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo para mapatunayan and kabayanihan ni Rizal. Dagdag pa rito ang pagpatay sa kanya sa Bagumbayan.

Sa kabila ng mga ito, malakas ang paniniwala ni Constantino na maaaring may iba pang nararapat sa karangalan gaya na lamang ni Bonifacio. Dagdag pa ni Constantino na dapat daw kilalaning maigi si Jose Rizal. Hindi dapat basta-bastang ituring si Rizal na bayani. Sagot naman ni Esteban, higit na maraming patunay sa pagkabayani ni Rizal at ang mga ito ang siyang nagpasimula ng rebolusyon na pinangunahan ng Katipunan. Dahil sa mga kadahilanang ito, nararapat lamang daw, ayon kay de Ocampo, na lalo pang pagtibayin ang kabayanihan ni Rizal.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s